Workshops storytelling

Tell me, I’ll forget, show me, I’ll remember, Involve me, I’ll understand – Chinees spreekwoord

Nodig Nancy uit  om workshops te geven, of mensen te begeleiden hun verhaal helder te krijgen.

 • Kort consult: 1-op-1 gesprek om je eigen verhaal scherper te krijgen en te vertellen.
 • Eendaagse: Theory U clinic systemisch werken en narratieve technieken (ism Green Bridges).
 • Begeleiding dialogue walks: duur in overleg. N.a.v. een kort fictief verhaal gaan mensen in tweetallen op pad met een actueel probleem, wat zijn de gedachten, welke vraagstelling komt boven?
 • Workshop storytelling: duur in overleg 1,5 uur – 3 dagen. Leer de techniek van het vertellen van je eigen verhaal.

Ervaring o.a.:

 • Redactie en dagvoorzitter expertmeeting ‘Power of Story’ voor het Storytelling Centre Amsterdam
 • Kunst van het Stilstaan (i.s.m Martine Verweij, Christopher Baan, Frank Gorter), een systemisch leiderschap masterclass voor wereldverbeteraars.
 • Club van Rome Nederland, verhaal en dialoog
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Leiderschapsacademie Energietransitie, cursusdag spel en storytelling
 • Schokland, ééndaagse vertellen voor gidsen & vrijwilligers
 • Springtij Terschelling, lunchworkshop verhaal & dialoog
 • IFES-Nederland, workshop Storytelling
 • Erasmus+ project ‘Sinbad’ , Europese groep trainers en onderbouwdocenten uit negen landen
 • ‘King of my Castle’, training werken met verhalen voor basisschooldocenten
 • Levensverhalen vertellen, Wijk aan Zee – cursus voor ouderen.
Volg mij...