Storytelling

Het vertellen van verhalen, beoefend in vol bewustzijn en met een tintelend gevoel van verantwoordelijkheid, is één van de meest gevaarlijke en bevrijdende menselijke activiteiten.  – Ben Okri

Bedrijven of organisaties zijn – of ze het willen of niet – voortdurend in beweging.  Verhalen helpen grip te krijgen op dat veranderingsproces.

Storytelling bepaalt de identiteit

Wat is ons verhaal? Het is een vraag die niet één statisch antwoord kent. Elke medewerker, iedereen die met de organisatie te maken heeft, heeft zijn eigen verhaal. Elke dag worden nieuwe verhalen geboren.

Nancy begeleidt een dialoog in een verhalencirkel om zo verschillende verhalen uit de organisatie ‘vangen’. Om daar het universele, achterliggende verhaal van de organisatie uit te destilleren.

Storytelling in tijden van verandering

Zoals de organisatie verandert, zo verandert ook het verhaal. Verhalen dienen als tegenwicht naast een overdosis aan cijfermateriaal. Waar gaat het nu echt over? Hoe spreken we niet alleen het hoofd, maar óók het hart en de verbeeldingskracht aan? Verhalen hebben dat vermogen. Naast de planbare, fysieke kant van verandering – de linker hersenhelft is dan actief -maken verhalen de onderstroom in verandering zichtbaar. Verhalen spreken de verbeeldingskracht en het gevoel aan, die hard nodig zijn om in tijden van verandering nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Nancy maakt hierbij gebruik van inzichten van de ‘Theory U’ van Otto Scharmer.

Hoe vertel ik het? Naast het ‘vangen’ van verhalen is verhalen vertellen ook een techniek. Nancy is naast verteller ook docent en dramaturg, zij kan helpen een verteld verhaal beter over het voetlicht te krijgen.

Metaforen en een open geest: een verhaal op maat

Het woord ‘storytelling’ wordt meestal gebruikt voor het waargebeurde, persoonlijke verhaal van mensen in de organisatie of van klanten/stakeholders. Maar er is méér mogelijk met verhalen.
Nancy kan ook ingehuurd worden als verhalenverteller tijdens een trainingsdag of bijeenkomst. Afhankelijk van de context zoekt zij een passend verhaal, of maakt zij een bestaand verhaal passend. Hier gaat het meestal om oeroude, mythische, archetypische verhalen, die ons op een ander niveau aanspreken dan het mentale. De vraag ‘is het echt zo gebeurd?’ is dan niet relevant: het is pure fantasie. Het verhaal is als een spiegel.

Zij vertelt graag in de context ‘transitie naar een duurzame wereld’ en deed dit o.a. tijdens ‘Springtij’, het jaarlijkse driedaagse zakelijke duurzaamheidscongres en voor de Club van Rome Nederland tijdens ‘Holistic Leadership in a changing Climate’.

DAGVOORZITTER

Nancy heeft ook ervaring als dagvoorzitter, o.a. tijdens expertmeetings van het Storytelling Festival.

Meer over het werken met verhalen in dit artikel: De kracht van verhalen

Volg mij...